Riverdale Ravens – 14U vs NED Falcons – 14U

Box State Bruins – 12U vs Riverdale Ravens – 12U Blue

Highlands Ranch Mtn Lions – 12U vs NED Falcons – 12U